Tuesday, September 25, 2012

Succot/ Loofhuttefees en Jesus.

Loofhutte fees / Succot

Paulus sê in Kolossense 2:16-17 dat die Joodse feeste en vieringe slegs ‘n skaduwee is van dit wat nog gaan kom in Jesus Christus. Die enigste Joodse fees wat vandag nog deur sommige Christene herdenk word, is Sukkot - Fees van Tabernakels of die Loofhutte fees:

Sukkot is 'n week lange fees ter herdenking van die 40-jaar reis van die Israeliete in die woestyn. Dit is een van die drie groot pelgrimstog-feeste aangeteken in die Bybel. Van alle Joodse mans word verlang om voor die aangesig van die Here te verskyn - in die tempel in Jerusalem. Die woord Sukkot beteken "hutte." Gedurende hierdie vakansie
Bou sommige Jode steeds tydelike skuilingsen woon dan vir die week daarin – dit herinner hulle aan die tyd dat hul Joodse voorvaders so gewoon het. Hierdie vreugdevolle viering is 'n herinnering van God se beskerming, voorsiening, en getrouheid.

Sukkot begin vyf dae na Yom Kippur, van die 15-21 dag van die Hebreeuse maand Tishri (September of Oktober).
Skrif Verwysing:
Die onderhouding van die Fees van Tabernakels is aangeteken in Eksodus 23:16, 34:22, Levitikus 23:34-43; Numeri 29:12-40, Deuteronomium 16:13-15, Esra 3:04 en Nehemia 8:13 -18.

Die Bybel en Succot:
Bybels het hierdie fees 2 betekenisse: eerstens landboukundig - Sukkot is Israel se "danksegging," 'n vreugdevolle oes fees die insameling van koring en wyn te vier. Tweedens as 'n historiese fees- die belangrikste kenmerk is die woon in tydelike skuilings of hutte.

Jesus en Sukkot:Gedurende Sukkot, het twee belangrike seremonies plaasgevind. Die Hebreeuse volk sou fakkels regoom die tempel hang wat simbolies is dat die Messias 'n lig vir die nasies sal wees. Dan het ‘n priester water uit die poel van Siloam gaan skep en na die tempel gedra waar dit langs die altaar uitgestort is in 'n silwer bak. Die priester roep dan tot die Here om hemelse water te voorsien in die vorm van reën in ruil vir hul aanbod.

Jesus het die Fees van Tabernakels bygewoon en sê hierdie wonderlike woorde op die laaste en grootste dag van die fees: "As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!  Hy wat in My glo, soos die skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. (Johannes 7:37-38 ) Die volgende oggend, terwyl die fakkels nog brand sê Jesus: "Ek is die lig van die wêreld. Wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê." (Johannes 8:12 )

Succot 2012
1 – 7 Oktober.
Loofhuttefees deur ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) aangebied:
30 September tot 4 Oktober 2012

No comments:

Post a Comment