Friday, February 17, 2012

Toer saam met Willem Botha

Die Bybel - Lewend en Relevant.

'n Toer na Israel & Petra saam met Willem Botha.

28 Mei - 7 Junie 2012

10 Nagte / 11 Dae
Toerprys: R23 000 (per persoon wat deel)


Hoogtepunte: Jerusalem - Yad Vashem - Ein Karem - Betlehem - Herdersvelde - Olyfberg - Getsemane - Bethesda - Via Dolorosa - Tuingraf - Golgota - Klaagmuur & Joodse kwartiere - Ou Stadsmure - Sionsberg - Oppersaal - Graf van Dawid - Ou Stad - Dooi See - Masada - Ein Gedi - Qumran - Eilat - Jordanië - Petra - Berg Nebo - Tiberias - Kapernaum - Berg van Saligspreking - Tabgha - Bootrit op die See van Galilea - Sesarea Filipi - Jordaanrivier - Berg Tabor - Nasaret - Megiddo/ Armagéddon - Karmelgebergte - Sesarea - Jaffa - Tel Aviv


Ingesluit:
Twee etes per dag - Akkommodasie in eersteklas hotelle - Alle besienswaardighede soos aangedui - Luukse lugverkoelde busvervoer - Retoer vliegkaartjies vanaf Johannesburg - Voltydse Afrikaanse Israel & Beyond verteenwoordiger asook 'n Engelse lokale gids - Lughawebelasting & brandstofheffing - Alle kruierslone & fooitjies.


Wie is Willem Botha...
Die hoof van die
DIDASKO BYBELSKOOL, Willem Botha, is ‘n gebore Vrystater wat ‘n draai gemaak het in Bloemfontein, Pretoria, Johannesburg en Stellenbosch voordat hy en sy gesin hulle in 1999 op George gevestig het. Willem het aan die Vrystaatse Universiteit ‘n BA-graad en Hoër Onderwysdiploma behaal, maar hoewel onderwys altyd sy passie was, het hy eers 10 jaar as omroeper/regisseur agter die mikrofoon deurgebring by die destydse Afrikaanse Radiodiens van die SAUK, in Bloemfontein en Johannesburg.
Van 1988 tot 1991 het hy weer voltyds in die Teologie gaan studeer en die Diploma in Teologie verwerf aan die Aucklandparkse Teologiese Seminarium, wat die Teologie-fakulteit van die Johannesburgse Universiteit is. Na verdere studie behaal hy die B.Phil-graad in Bybelvaardighede (cum laude) aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy aan die einde van 2006 ook sy meestersgraad (M.Phil) in Bybeluitleg (Hermeneutiek) voltooi.
Willem het sewe jaar se gemeentelike bedieningservaring opgedoen as leraar in die AGS Stellenbosch-gemeente. Dit was egter by prediking, lering en die aanbied van Bybelskole waar sy passie gelê het – met die gevolg dat hy na die gesin se vestiging in George begin het met die aanbied van lesings oor ‘n verskeidenheid van onderwerpe. Dit was gou duidelik dat daar ‘n groot behoefte aan toerusting onder lidmate van alle gemeentes en denominasies bestaan het, en in 2000 open DIDASKO sy deure met Willem as voltydse dosent. Willem se deeglike navorsing en diepte-kennis van sy onderwerp asook ‘n besondere gawe om die Woord oop te breek en toeganklik te maak, rus nie net gelowiges toe vir bediening nie, maar verdiep ook hul belewenis van God op persoonlike vlak.

Willem is getroud met Mandi, self ‘n oud-Kovsie en tans redakteur van die plaaslike koerant, wat hom gaan vergesel op hierdie toer.

No comments:

Post a Comment