Wednesday, June 8, 2011

Hoekom 'n reis na Israel en ander Bybellande?

'n Reis na die Bybellande is afspraaktyd. Gekoopte tyd. Soos alle ander reise gaan jy om nuwe ervarings mee te maak, plekke te sien, jou sintuie te voed. Maar Bybellandreise hou ander verwagtinge in. Hierdie reise sal jou by besondere plekke bring - waar Hy vir jou wag.

Neem byvoorbeeld Jerusalem. Daar is geen stad op aarde soos Jerusalem nie. Hier ervaar 'n mens die religieuse verlange van Jode, Moslems en Christene gelyk. Hierdie stad vertel van Salomo se wysheid, maar ook van bloed wat soos reenwater in die straatvore loop.

Eers as jy daar was, kan jy begin om dit te verstaan. Die Joodse liefdesverhouding met hierdie Heilige Stad word eeue al bedreig deur volkere soos die Egiptenare, Assiriers, Babiloniers, Romeine, Moslem Arabiere, Middeleeuse krygtogte, die Ottoman ryk, die Britse ryk. In Israel raak jy bewus van geskiedkundige wonderwerke, beloftes en Geloftes. Van profesiee en van God se verbond met Sy volk. Jy raak bewus van die 'groter prentjie', maar word ook gekonfronteer deur jou eie vasgelegde ides, voorkeure en vooroordele.

No comments:

Post a Comment